تازه های کتابخانه

دانشنامه مصور پرندگان

 • نویسنده: نویسنده دیوید برنی؛[مترجم] الهام شوشتری‌زاده
 • ناشر: نشر سایان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: شوشتری‌زاده
 • موضوع: ; پرندگان -- ادبیات کودکان و نوجوانان

سرک کشیدن زیر پوست

 • نویسنده: کارن لاتچانا کنی؛تصویرگر استیون وود, مترجم امیر طاهری
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: وود, مترجم: طاهری
 • موضوع: ; انسان -- به زبان ساده -- فیزیولوژی

ماه می گه، دالی موشه!

 • نویسنده: سروده ی خاتون حسنی؛تصویرگر سمانه رهبرنیا
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: رهبرنیا
 • موضوع: ; Children's poetry

چوب‌ها و ریشه‌ها

 • نویسنده: طراح‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ س‍از ع‍ب‍دال‍رض‍ا ج‍لال‍ی‌
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1373
 • موضوع: ; کاردستی

یک حرف و دو حرف

 • نویسنده: مشرف آزاد تهرانی محمود -1312؛طرح قصه از جمشید عظیمی نژاد; بازنوشته م . آزاد; نقاشی از محمدرضا دادگر
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; داستانهای تخیلی

فلزها

 • نویسنده: طرح‌ و اج‍را ب‍ه‍راد ام‍ی‍ن‌س‍ل‍م‍اس‍ی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1368
 • موضوع: ; سرگرمی‌ها

سر کوهی رسیدم

 • نویسنده: ؛تصویرگر ایمن وطنی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1382
 • مترجم: تصویر‌گر: وطنی
 • موضوع: ; شعر کودکان

قصه های سر و ته

 • نویسنده: نویسنده محمدرضا شمس؛تصویرگر الهام کاظمی
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: کاظمی
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

فسقلی ! خوب نگاه کن

 • نویسنده: اسن آن وان در؛نویسنده ن وان دراسن ; تصویرگر اتین دلستر; مترجم سرور پویا
 • ناشر: کتاب رهنما
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; داستان های علمی داستانهای تخیلی -داستانهای حیوانات

فسقلی

 • نویسنده: نوشته آن وان در اسن؛نقاشی از اتین دلسر, ترجمه سرور پوریا
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1364 -
 • مترجم: تصویر‌گر: دلسر, مترجم: پوریا
 • موضوع: ; داستان های علمی